امضاء تفاهم نامه هاى زمين شناسى و معدنى ميان سازمان زمين شناسى ايران و تاجيکستان

۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵ | ۰۴:۰۸ کد : ۹۱۵۹ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۳۰۲
سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور و اداره زمين شناسى تاجيکستان با امضاء تفاهم نامه همکارى‌هاي...
سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور و اداره زمين شناسى تاجيکستان با امضاء تفاهم نامه همکارى‌هاى علمى و پژوهشى ، کاربردى و اجرايى در زمينه هاى مرتبط با علوم زمين به توسعه روابط دو جانبه پرداختند .
به گزارش روابط عمومى سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور مهندس اقبالى زارچ مشاور اين سازمان در خصوص تفاهم نامه امضاء شده بين دو طرف گفت : با عنايت به مناسبات برادرانه و نيک گذشته ميان دو کشور و با اطمينان کامل به روابط طرفها در بخش زمين شناسى و اکتشافات ذخائر معدنى در جهت تحکيم و توسعه اقتصادى متقابل ،  دوکشور عزم و اراده قوى دارند که به تشکيل و گسترش مناسبات و اجراى پروژه هاى مشترک در علوم زمين همکارى نموده و همت گمارند .
وى با بيان اينکه طرفها مطابق با تمايل يکديگر در جهت توسعه و گسترش همکارى در بخش آموزش ، تبادل کارشناس و اکتشاف ذخائر معدنى اهميت ويژه قائلند و بر همين اساس در زمينه همکارى علمى و فنى در بخش پژوهش هاى زمين شناسى و اکتشاف به توافق دست يافتند ، تصريح کرد :  هدف يادداشت تفاهم ،‌ ايجاد زير بناى تبادل اطلاعات علمى وفنى طرفها در جهت راه اندازى امور مشترک در بخش پژوهشهاى زمين شناسى مهندسى و زيست محيطى ، مخاطرات زمين ، هيدروژئولوژى ، روشهاى اکتشافى نوين شامل ژئوفيزيک هوايى و بررسى هاى ماهواره اى ، زمين شناسى اقتصادى ، انجام پروژه هاى اکتشافى ، پژوهشهاى آزمايشگاهى و فرآورى مواد معدنى ، ژئوفيزيک زمينى ، ژئوشيمى ، مدلسازى GIS و ايجاد بخشهاى ژئومتيکس و فن آورى اطلاعات مى باشد .
اقبالى زارچ در ادامه يادآور شد : دو طرف طبق يادداشت تفاهم حاضر مى توانند در بخشهاى تبادل کارشناسان و دانشمندان ، اطلاعات زمين شناسى و فنى ، برگزارى سمپوزيوم ها ، کنفرانس ها و سمينارهاى مشترک ، همکارى در بخش پژوهش هاى آزمايشگاهى و فنى ، آموزش کار و تکميل تخصصها ، آموزش در خصوص کوههاى آتشفشان ، ذخائز معدنى ، تحقيق در خصوص حفر گمانهاى اکتشافى ، تاليف و انتشار مقاله ، کتاب ، کتابدارى ، کتابخانه و اطلاع رسانى ، تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به زمين شناسى و اکتشاف ، تاريخچه زمين شناسى ، ديرينه شناسى و ژئوکورنولوژى ، شيوه هاى تحليلى براى آموزش مواد زمين شناسى ،‌ معدنى و ذخائر منابع آب ، توپوگرافى با يکديگر همکارى داشته باشند .
وى در خاتمه گفت : طرفها جهت اجراى طرحهاى مشترک قراردادهاى جداگانه به امضاء مى رسانند که دربردارنده شرايط دقيق مکانيزم هاى مهندسى ، جهات فنى و فنآورى ، امور صيانتى و حمايتى ، تبادل و بهره گيرى از تجارب و آگاهى طرفين و در برگيرنده شرايط انتقال تکنولوژى مى شود.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :