عرصه‌هاى طبيعى استان ايلام در معرض تهديد بيابان قرار دارد

۰۲ خرداد ۱۳۸۵ | ۰۵:۳۶ کد : ۹۲۵۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۸۷
از 140 هزار هکتار بيابان و شنزار موجود در عرصه‌هاى طبيعى اين استان بيش از...
مديرکل منابع طبيعى استان ايلام گفت: عرصه‌هاى طبيعى اين استان در معرض تهديد بيابان قرار دارد و بروز پديده بيابانزايى ايلام را تهديد مى‌کند. "عنايت جهانى" افزود: از 140 هزار هکتار بيابان و شنزار موجود در عرصه‌هاى طبيعى اين استان بيش از نيمى از آن به کانون بحران تبديل شده است. وى بروز خشکسالى‌هاى ممتد، حضور مستمر دام در مراتع، چراى بى‌رويه، فقر پوشش گياهى، توسعه اراضى کشاورزى و استفاده بى‌رويه از آبهاى زيرزمينى را از جمله عوامل موثر بر بيابانزايى در استان ايلام ذکر کرد. وى اظهار داشت: اين کانون بحران در صورت عدم کنترل به زايش پديده بيابان در اين استان منجر خواهد شد. وى خسارت سالانه ناشى از بيابانزايى در استان را بيش از 19ميليارد ريال عنوان کرد و گفت: اين ميزان خسارت به اراضى زراعى، مناطق مسکونى، جاده‌هاى ارتباطى، لوله‌هاى نفت و منابع زيست محيطى منطقه وارد مى‌شود. جهانى، کنترل و مديريت چرا، نهالکارى با گونه‌هاى مقاوم، اصلاح و احيا مراتع، اعمال سيستم‌هاى چرايى در طرح‌هاى مرتعدارى و احداث بادشکن بين مزارع را از جمله راهکارهاى مقابله با پديده بيابانزايى در استان عنوان کرد. وى تاکيد کرد: در صورتى که در سالجارى کانون بحران فرسايش بادى و بيابانزايى در استان مهار نشود، علاوه بر گسترش بيابان به ساير مناطق، در سالهاى آتى اعتبار و نيروى انسانى بسيار بيشترى براى مهار آن نياز است. وى خواستار توجه ويژه و همکارى همه مسوولان و دستگاه‌هاى اجرايى استان و همچنين تخصيص اعتبارهاى استانى بيشترى براى مبارزه با اين پديده شد.

کلید واژه ها: ایلام


نظر شما :