سيزدهمين کنگره مؤسسه آب آفريقا در الجزاير

۱۶ خرداد ۱۳۸۵ | ۰۶:۳۹ کد : ۹۴۲۴ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۳۸
تعداد افرادى که از آب آشاميدنى سالم محروم خواهند بود کمتر از اين ميزان نبود...

سيزدهمين کنگره مؤسسه آب آفريقا در الجزاير، گشايش يافت. در سخنرانى افتتاحيه اين کنگره ضمن تشربح موقعيت کنونى منابع آب در آفريقا، آمده است: تا سال 2010 نيمى از جمعيت اين قاره از بروز بيماريهاى ناشى از آب و بيش از 300 ميليون نفر از کمبود آب بهداشتى، رنج خواهند برد.
   تعداد افرادى که از آب آشاميدنى سالم محروم خواهند بود کمتر از اين ميزان نبوده و سيستم فاضلاب ناکارآمد نيز بر اين مشکلات افزوده خواهد شد.
   وزير منابع آب الجزاير در اين همايش، با اشاره به آنکه طى 20 سال آينده، آفريقا بايد سالانه 12 ميليارد دلار براى پوشش نيازهاى آب و بهداشت خود، هزينه کند ،گفت:حل اين مشکل حتى با کمکهاى زياد بانک توسعه آفريقايى، امکانپذير نبوده و به کمکهاى بينالمللى مانند کمکهاى اخير اتحاديه اروپا، نيازمنديم

کلید واژه ها: یزد


نظر شما :