حضورماهنامه علوم زمين ومعدن در عرصه مطبوعات کشور

۲۷ خرداد ۱۳۸۵ | ۰۸:۳۱ کد : ۹۵۶۱ اخبار روابط عمومى
تعداد بازدید:۴۱۱
به‌دنبال دريافت مجوز کشورى و بين‌المللى ماهنامه علوم‌زمين ومعدن به صاحب امتيازي...
به‌دنبال دريافت مجوز کشورى و بين‌المللى ماهنامه علوم‌زمين ومعدن به صاحب امتيازى سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور ، اولين جلسه معارفه اين ماهنامه در شهر مقدس مشهدو با حضوردانشجويان دانشگاههاى استان خراسان رضوى برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى سازمان زمين‌شناسى واکتشافات معدنى کشور،اين جلسه باحضور مسولان ماهنامه علوم زمين ومعدن و دانشجويان واساتيد رشته‌هاى زمين‌شناسى ومعدن دانشگاه فردوسى مشهد در مديريت زمين شناسى شمال‌خاورى کشوروبه منظور آشنايى بيشتروتبادل نظرات وپيشنهادات دانشگاهيان ومسولان نشريه برگزار شد.
در ابتداى اين جلسه رضاجديدى مديرمسول ماهنامه علوم زمين ومعدن با مثبت ارزيابى کردن حرکت سازمان زمين شناسى واکتشافات معدنى کشوردر جهت کسب مجوز نشريه‌ تخصصى در اين زمينه، اظهاراميدوارى کردکه در سيرتکاملى اهداف اين ماهنامه شاهدحضورهرچه پررنگتر دانشجويان و اساتيد علوم زمين ومعدن بوده واين حضور باعث شکوفايى و رشد هرچه بيشتر فرهنگ زمين‌شناسى ومعدن درکشورشود.
مديرمسول ماهنامه علوم زمين ومعدن نشريه فوق راتنها نشريه تخصصى در زمينه علوم زمين ومعدن دانست که علاوه برجايگاه علمى بالا ازارائه پيچيده مطالب دورى کرده وهمواره ساده‌نويسى را سرلوحه کارخود قرار مى‌دهد.
عباس سلمانپورسردبير اين ماهنامه نيز درادامه جلسه به معرفى قسمتهاى گوناگون نشريه مذکور پرداخت ودرخصوص ويژگيهاى هريک سخنانى را ارائه کرد. وى معرفى پديده‌هاى زيباى زمين‌شناسى (ژئوتوريسم) ، معرفى تکنيکهاى مربوط به تصاويرماهواره‌اى و ژئوفيزيک هوايى وکاربرد آنها، گفت‌وگوبا چهره‌هاى شاخص و پيشکسوت زمين‌شناس ومعدنکار کشور، زمين‌شناسى پزشکى ،  بررسى چگونگى مخاطرات به‌وقوع پيوسته در ايران و جهان، گوهرشناسى، معرفى پايگاههاى اطلاع‌رسانى در کشوروجهان ،معرفى جاذبه‌هاى زيباى زمين و اطلاع‌رسانى اخبار ورويدادهاى مهم زمين‌شناسى ومعدن را به عنوان تنها نمونه‌هايى از عناوين موجود در اين ماهنامه دانست و اظهاراميدوارى کرد که با کمک دانشجويان واساتيد کشورروز به روز برغناى مطالب اين نشريه افزوده شود.
گفتنى‌ست درادامه اين جلسه سوالاتى درخصوص نحوه و گستره توزيع، چگونگى انتشار مطالب، نحوه همکارى با اين ماهنامه توسط حضار مطرح شد که هريک، توسط مسولان ذى‌ربط پاسخ داده شد.
يادآور مى‌شود درجلسه فوق علاوه بر دانشجويان دانشگاه فردوسى مشهد ، نماينده دانشجويان دانشگاه آزاداسلامى و چندتن ازاعضايشوراى مرکزى نظام مهندسى معدن استان خراسان رضوى نيز حضود داشتند که درپايان جلسه، سخنانى را درخصوص نقش ارزنده اين نشريه در جهت رساندن پيام نهادهاى مذکور به گوش علاقمندان و مسولان و همچنين پيشرفت علوم زمين ومعدن در کشوربيان کردند.مسولان ماهنامه علوم زمين ومعدن هم‌چنين طى جلساتى با کارکنان وکارشناسان مديريت زمين‌شناسى شمال خاورى کشورضمن معرفى اين ماهنامه درخصوص نحوه همکارى اين کارشناسان با نشريه مذکور سخنانى را ارائه کرده ودراين خصوص با همکاران خود در مديريت شمال خاورى به بحث وتبادل نظر پرداختند

کلید واژه ها: خراسان رضوى


نظر شما :