فوران آتشفشان سمرو (Semeru) واقع در جزيره جاوه اندونزى

۲۸ خرداد ۱۳۸۵ | ۰۴:۲۳ کد : ۹۵۶۵ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۸۲
سنجنده MODIS ماهواره Terra در هنگام عبور از فراز منطقه تصوير زير را برداشت...

آتشفشان سمرو (Semeru) واقع در جزيره جاوه اندونزى که در شرق آتشفشان فعالتر مراپى قرار دارد، در پانزدهم ژوئن باعث فوران ابر کوچکى از خاکستر آتشفشانى و دود شد.   
   در هنگام عبور از فراز منطقه تصوير زير را برداشت کرده است. ابر خاکستر به واسطه رنگ تيره تر خود از ابرهاى سفيد اطراف قابل تشخيص است.   
   بيشتر ابرهاى خاکستر آتشفشانى، به شکل ابرهايى از خاکستر و دود ممتد مشاهده مى شوند؛ در صورتى که وضعيت ابر خاکستر سمرو متفاوت است؛ زيرا از بخشهاى گسسته که به سمت غرب در حال گسترش هستند، تشکيل شده است.  اين امر نشان مى دهد احتمالاً فعاليت و خروج خاکستر و دود به صورت متناوب انجام مى پذيرد.

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :