توسعه ابزارهاى فناورى اطلاعات از مدلهاى پيش بينى اتمسفرى و اقيانوسى

۲۸ خرداد ۱۳۸۵ | ۰۴:۴۰ کد : ۹۵۶۸ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۶۴
دانشمندان پژوهشگر دانشگاه آلاباما بخشى از يک تيم هستند که در حال تکميل...

نتايج يک تحقيق در دانشگاه آلاباما در Huntsville نشان مى دهد با به کار گيرى فناورى اطلاعات، ساکنان نواحى ساحلى مى توانند درک بهترى از امواج مخرب و طوفانهاى شديد به دست آورند.
   دانشمندان پژوهشگر دانشگاه آلاباما بخشى از يک تيم هستند که در حال تکميل يک سيستم فناورى اطلاعات مى باشند. اين سيستم با برقرار کردن ارتباط و اندازه گيرى هاى واقعى شدت بادها، امواج، جريانها و تراکم آب در همه نوع شرايط آب و هوايى، پيش بينى امواج و طوفانهاى شديد را ميسر خواهد کرد.
   خانم Sara Graves و تيمش در دانشگاه آلاباما در حال توسعه ابزارهاى فناورى اطلاعات هستند که به مخابره، ترجمه و مديريت داده هاى به دست آمده از مدلهاى پيش بينى اتمسفرى و اقيانوسى کمک خواهند کرد. اين ابزارها شامل حسگرهاى ماهواره اى، حسگرهاى شناور و حسگرهاى کف اقيانوس مى شوند.


کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :