<P dir=rtl align=justify><FONT size=2><STRONG>ایجاد و تدوین بورس مجازی مواد معدنی استان یزد</STRONG></FONT></P>

۰۴ تیر ۱۳۸۳ | ۰۶:۵۶ کد : ۹۶۰ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۲۴۵
<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>پتانسیل و تنوع مواد معدنی در ایران به ویژه در استان یزد و همچنین وجود مسائل و مشکلات عدیده در بازارهای سنتی خرید و فروش مواد معدنی و فقدان یک نظام قانونمند حاکم بر ارتباط مستقیم عرضه و تقاضا و تاثیر بسزای آن بر اقتصاد

پتانسیل و تنوع مواد معدنی در ایران به ویژه در استان یزد و همچنین وجود مسائل و مشکلات عدیده در بازارهای سنتی خرید و فروش مواد معدنی و فقدان یک نظام قانونمند حاکم بر ارتباط مستقیم عرضه و تقاضا و تاثیر بسزای آن بر اقتصاد تولید و مصرف، اهمیت و لزوم ایجاد و تدوین فضای سالم و شفاف بدون آنکه احتیاج به یک محیط فیزیکی و هزینه بر باشد و درعین حال تخصصی و فنی با قابلیت دسترسی آسان احساس می شود.

هدف از راه اندازی چنین بورس مجازی(به عنوان الگوی استانی) ایجاد نرم افزاری شامل اطلاعات عرضه و تقاضای مواد معدنی و خدمات در چارچوب ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده از دیدگاه فنی و اقتصادی با کمیت، و تمام ویژگی ها و خصوصیات عرضه و تقاضا که از طریق وب سایت اینترنتی مورد بهره برداری قرار می گیرد، است. لذا این مرکز با همکاری شرکت مشاورین علم و صنعت یزد با تایید سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجرای این طرح را شروع کرده است.

 

کلید واژه ها: یزد


نظر شما :