روند خشکسالى در جنوب خراسان و افت شديد آبهاى زيرزمينى

۳۰ خرداد ۱۳۸۵ | ۰۵:۰۹ کد : ۹۶۳۱ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۱۸۰
مهندس ايزدى، کارشناس صنعت و معدن شهرستان گناباد نيز گفت: براى بخش...

بخشدار بشروئيه اعلام کرد: در حال حاضر با ادامه روند خشکسالى در جنوب خراسان و افت شديد آبهاى زيرزمينى، و از طرف ديگر کسر شدن ميزان آبدهى چاههاى آب، بخش کشاورزى بشروئيه با مشکلات عديده اى روبرو خواهد شد.دنيايى ادامه داد: بسيارى از شهروندان کم کم از بخش کشاورزى به دليل عدم توجيه اقتصادى خارج مى شوند. وى افزود: تنها راه نجات بخش براى رهايى از مشکلات، تقويت بخش صنعت و معدن مى باشد که خوشبختانه پتانسيل هاى بسيار مفيد و خوبى نيز در منطقه بشروئيه وجود دارد.مهندس ايزدى، کارشناس صنعت و معدن شهرستان گناباد نيز به خبرنگاران خراسان گفت: براى بخش بشروئيه تاکنون 9 فقره پروژه بهره بردارى صنعت صادر و براى 136 نفر شغل ايجاد شده است.ايزدى مهمترين مشکل بخش صنعت و معدن را وثيقه ملکى عنوان کرد و گفت: على رغم اينکه قانون مصوب کرده است که اسناد و مدارک و پروانه بهره بردارى معدن به عنوان وثيقه قابل قبول باشد، ليکن بانک ها قبول نمى کنند، البته اين معضل به استاندارى نيز منعکس شده ووار طريق استاندارى پيگيرى گرديده است.

 

کلید واژه ها: سایر موارد


نظر شما :