دو قمر تازه کشف شده پلاتون

۰۵ تیر ۱۳۸۵ | ۰۴:۳۷ کد : ۹۷۱۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۴۹۵
اسامى انتخابى براى اين اجرام مانگار خواهد ماند زيرا انها اولبار افقى تازه را در تحقيقات...

نيکس و هيدرا اسامى هستند که دانشمندان به دو قمر تازه کشف شده پلاتون داده اند. اين نام توسط انجمن بين المللى نجوم در هفته گذشته مورد تصويب و در واژه نامه نجوم جاى گرفت.
   اين اقمار در سال گذشته ميلادى در اطراف پلتون کشف شدند و دو قمر فوق را با نامهاى S/2005 P 2 و S/2005 P 1مى شناختند.تاريخ دقيق رويت آنها 31 اکتبر 2005 بوده است.  به گفته يکى از ستاره شناسان انجمن محققين جنوب غربى در ايالت کلرادو امريکا اين قمر ها را به خاطر روئيت شدن در شب آخر اکتبر ماههاى هالوين ناميده بودند.اين تيم تحقيقاتى نامهاى نيکس و هيدرا را از نام هاى اساطيرى يونان انتخاب کرده و به دنيا معرفى کردند.
   اسامى انتخابى براى اين اجرام مانگار خواهد ماند زيرا انها اولبار افقى تازه را در تحقيقات فضايى بر روى پلوتون که تا آن زمان تحقيقات کمى بر روى آن انجام شده بود براى دانشمندان و ستاره شناسان نمايان کردند.

کلید واژه ها: قم


نظر شما :