مشکلات کنونى بخش معدن از جنبه هاى مختلف قابل بررسى مى باشد

۱۲ تیر ۱۳۸۵ | ۰۵:۱۴ کد : ۹۸۲۳ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۳۵۵
دکتر منوچهر اولياءزاده عضو هيئت علمى دانشکده معدن دانشگاه تهران ضمن...

بخش معدن از يک زنجيره کار و فعاليت مانند بحث اکتشاف، بحث استخراج، فرآورى و ذوب تشکيل شده که همه به دنبال هم بايد انجام شوند.
   دکتر منوچهر اولياءزاده عضو هيئت علمى دانشکده معدن دانشگاه تهران ضمن بيان اين مطلب گفت: اين چرخه اگر به خوبى انجام شود، مى توان اميد داشت که بخش معدن مى تواند بصورت موفقيت آميزى کار خود را انجام دهد. وى افزود: اگر هر کدام از اين زنجيره ها کار خود را انجام ندهند و يا به خوبى تشکيل نشوند، حرکت باز خواهد ماند. وى با اشاره به اين مطلب که مشکلات کنونى بخش معدن از جنبه هاى مختلف قابل بررسى مى باشد، گفت: ما در حال حاضر در بحث معدن توجهى به بحث کارشناسى و استفاده از خدمات کارشناسى نداريم. به اين مفهوم که به بخش معدن به عنوان يک بخش تخصصى نگاه نمى کنيم.
   وى تصريح کرد که معدن صنعت با ويژگيهاى خاص خود است. با صنعت مقايسه و مخلوط مى شود، از آن الگوها استفاده مى شود و متاسفانه به شکست منتهى مى شود. براى مثال زمانى که مى گوييم معدن بوکسيت، بدين معنى نيست که حتما توليد آلومينا مى شود و از آن طرف فلز آلومينيوم تحويل مى شود. خود معدن بوکسيت چون با طبيعت سروکار دارد، طبيعتا ويژگيهاى خود را دارد. بنابراين ما به دنبال اين هستيم که در بحث معدن، به کار کارشناسى بها داده شود و قبول کنيم.اولياءزاده با بيان اين مطلب که بحث معدن، بحثى تخصصى است، گفت: اين بخش کارشناسى خود را مى خواهد. مسئولين هم بايد از کارشناسى در اين بخش استفاده کنند. وى اظهار داشت: به اعتقاد بنده اگر اين مشکل حل شود، مانند هر کار ديگر که روى اصول حرکت مى کند، ديگر مشکلى نخواهد داشت.     وى با مطرح کردن اين سوال که "چرا دائم مى گوييم بخش معدن مدفون است؟"، گفت: علت اين است که مسائل کارشناسى نشده است، باور هم نداشتيم، از کارشناس هم استفاده نکرده ايم. وى با اشاره به قيمت بالاى فلزات( مس 8 هزار دلارى و...) گفت: مشکلات در حال حاضر ويژگى ديگرى پيدا کرده است. بايد به اين فکر کنيم که چطور با اين حرکتى که بوجود آمده خود را تجهيز کنيم و همگام شويم. در غير اينصورت هرگونه عقب افتادن در اينجا به معنى فاصله و ضرر اقتصادى بسيار زياد است.

کلید واژه ها: خراسان رضوى


نظر شما :