<P dir=rtl>عامل انسانی مهمترین عامل آلودگی آبهای زیرزمینی دشت همدان بهار است.</P>

۰۶ تیر ۱۳۸۳ | ۰۷:۰۴ کد : ۹۸۷ رويدادهاى زمين و معدن
تعداد بازدید:۵۶۱
<P dir=rtl>نتایج یک پژوهش نشان داد بارگذاری جمعیت و فعالیت زیاد در محدوده دشت همدان بهار و همچنین توسعه سریع شهری ...</P>

عامل انسانی مهمترین عامل آلودگی آبهای زیرزمینی دشت همدان بهار است

 نتایج یک پژوهش نشان داد بارگذاری جمعیت و فعالیت زیاد در محدوده دشت همدان بهار و همچنین توسعه سریع شهری در محدوده آن و عملکردهای زندگی و فعالیت شهری و صنعتی اصلی ترین منشاء آلودگی دشت می‌باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یافته‌های تحقیقات دکتر علیرضا رحمانی، استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان که در مقاله‌ای تحت عنوان «مطالعه عوامل موثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت همدان بهار» در همایش راهبردهای عملی مواجهه با آسیبهای شهری همدان ارائه شد همچنین حاکیست: در کنار عوامل انسانی و عوامل طبیعی مانند بارش کم و فصلی بودن بارش و مصرف آب برای مقاصد کشاورزی و صنعتی و توسعه زمین های کشاورزی و افت کیفیت و پوشش گیاهی و سخت شدن زمین و ریزش بارانهای تند و لحظه‌ای و بالاخره عملکرد شدید فرایند فرسایش، تخریب و بار آلودگی فیزیکی و شیمیایی منابع تغذیه کننده سفره را افزایش داده و موجب اختلال طبیعی در کیفیت آن می‌شود.
در بخشی از این مقاله آمده است: دشت همدان بهار با ‌٣٦ درصد وسعت حوزه آبریز دشتهای چهار گانه همدان بر اساس آمار سال ‌١٣٧٥ جمعیتی در حدود ‌٦٢٥ هزار و ‌٧٧٩ نفر را در خود جای داده است. این جمعیت در مساحتی حدود دو هزار و ‌٨٢٨ کیلومتر مربع ساکن می‌باشند که با توجه به محدوده دشت (‌٢٤٧٥km) غالب این جمعیت در محدوده دشت مستقر است.
این مقاله می‌افزاید: شهر همدان به عنوان بزرگترین مرکز شهری با ‌٥/٥٣ کیلومتر مربع مساحت بیش از ‌٨/٧٧درصد از محدوده‌های شهری این دشت را به خود اختصاص داده است.
دشت همدان - بهار یکی از چهار دشت منطقه همدان می‌باشد. وسعت گسترش آبرفتها در این دشت حدود ‌٨٨٠ کیلومتر مربع و وسعت گسترش سفره آبریز اصلی موجود در آبرفتها ‌٥٢٠ کیلومتر مربع می‌باشد.
این سفره از طریق نفوذ مستقیم از ریزشهای جوی، نفوذ از جویانات سطحی، آب برگشتی از مصارف کشاورزی و شرب و صنعت و همچنین ورودی‌های زیرزمینی تغذیه و از طریق برداشت از آب زیر زمینی جهت مصارف مختلف و همچنین خروجی تخلیه می‌شود.
پژوهشگر در ادامه با استناد به مطالعات انجام شده و شناخت عوامل اثر گذار بر کیفیت آب دشت آورده است: بارگذاری جمعیت و فعالیت زیاد در محدوده دشت و همچنین توسعه سریع شهری در محدوده آن و عملکردهای زندگی و فعالیت شهری و صنعتی اصلی ترین منشا آلودگی دشت بوده و در همین حال مصرف بی رویه انواع کودهای شیمیایی و سموم گیاهی در کنار تخلیه فاضلابهای شهری و صنعتی به رودخانه‌های موجود در دشت که پیوسته روند فزونی دارد، بار آلودگی را پیوسته افزایش می‌دهد.
به زعم این پژوهشگر، با توجه به محدودیت منبع و کاهش سطح سفره و همچنین حساسیت ویژه این دشت در تامین آب شرب، کشاورزی و صنعت شهر همدان و بهار و لزوم برداشت آب بیشتر در سالهای آینده، در تصمیم گیری برای مدیریت کیفی آب زیر زمینی، کاهش بار آلودگی در منابع آلاینده واقع در محدوده دشت الزامی است.

 

کلید واژه ها: همدان


نظر شما :