آرشیو اخبار

<P dir=rtl>برای نخستین بار در ایران : نانو پودرهای فلزی و سرامیکی تولید شد.</P>

<P dir=rtl>برای نخستین بار در ایران : نانو پودرهای فلزی و سرامیکی تولید شد.</P>

<P dir=rtl><FONT size=2>برای نخستین بار در ایران : نانو پودرهای فلزی و سرامیکی تولید شد <BR>طرح تولید نانو پودرهای فلزی و سرامیکی به روش چگالش فاز گاز، برای نخستین بار در کشور، ...</FONT></P>

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;STRONG&gt;به منظور مقابله با افزایش قیمت مواد خام اعلام شد: کره جنوبی 3/1 میلیارد دلار در معادن خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><STRONG>به منظور مقابله با افزایش قیمت مواد خام اعلام شد: کره جنوبی 3/1 میلیارد دلار در معادن خارجی سرمایه‌گذاری می‌کند</STRONG><BR></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>وزارتخانه بازرگانی کره جنوبی اعلام کرد که این کشور ذخایر دولتی مواد خام خود را گسترش خواهد داد و</FONT></P>

&lt;P dir=rtl&gt;اولین جلسه کمیته همکاری پژوهشی سه جانبه موسسه ژئوفیزیک، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>اولین جلسه کمیته همکاری پژوهشی سه جانبه موسسه ژئوفیزیک، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور</P>

<P dir=rtl>   در این جلسه که با حضور آقایان دکتر میرزائی، دکتر رضاپور، دکتر قریشی، دکتر مهرپرتو، دکتر سعیدی و ... </P>