آرشیو اخبار

<P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با صنعتگران و معدنکاران<?xml:nam

<P class=MsoBodyText dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با صنعتگران و معدنکاران<?xml:nam

<P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma">صنعتی شدن کشور، یک مقولة ملی و همگانی است و همه باید در این‌باره احساس مسئول