آرشیو اخبار

ساخت دستگاه ارزیابی فیلتراسیون، به منظور جلوگیری از فرسایش داخل در سدهای خاکی و سنگریزه ای

ساخت دستگاه ارزیابی فیلتراسیون، به منظور جلوگیری از فرسایش داخل در سدهای خاکی و سنگریزه ای

ایسنا-دکتر عباس سروش، مجری طرح ساخت دستگاه ارزیابی فیلتراسیون در گفتگو با خبرنگار پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به اینکه حدود 48 درصد تخریب سدهای خاکی و سنگریزه یی بزرگ ناشی از...

ساخت‎ سامانه‎‎ زنده یاب‎ در ایران‎

ساخت‎ سامانه‎‎ زنده یاب‎ در ایران‎

تهران‎ ـ سامانه‎‎ زنده یاب‎ دیجـیتـالـی‎ بـا قابلیت‎ تشخیص‎ انسان‎‎ و تعیین علائم‎ حیـاتـی‎ مصدوم‎ در ایران‎ طراحی‎ شد.ایـن دستگاه‎ می‎ تواند وجود مصدومان‎ را تا عمـق‎ 10 متر یا بیشتر تشخیـص‎ دهد و با ...