آرشیو اخبار

تایوان‎ لرزید

تایوان‎ لرزید

زمین‎ لرزه ای‎ به بـه بـزرگـی‎ 5 و 4 دهـم‎ ریشتر مـرکـز تایوان‎ را لرزاند. به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ رویتـرز, مـرکـز لـرزه نگاری‎ تایوان‎‎‎‎ کانون این زمین لرزه‎‎ را کـه ...