آرشیو اخبار

تایوان‎ لرزید

تایوان‎ لرزید

به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسه, مرکز این‎ زمین‎ لرزه‎ 25 کیلومتری‎ شرق‎ چنگ‎‎ کونگ یکـی‎ از شهرهای‎ ساحلی‎ تایوان‎ بوده‎ است‎.ایـن‎‎ زمیـن لـرزه‎‎ حـدود یـک‎ دقیـقـه ساختمانهای‎ شهر تایپه‎ را لرزاند...

<P dir=rtl>بهره‌وری در معادن ایران از سطح پایینی برخوردار است</P>

<P dir=rtl>بهره‌وری در معادن ایران از سطح پایینی برخوردار است</P>

<P dir=rtl>دکتر سید کاظم اورعی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه استرلینگ انگلیس، با اعلام این مطلب گفت: بهره‌وری در معادن ایران از سطح پایینی برخوردار است. زیرا معادن ایران به آن صورت ...

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;STRONG&gt;وزیـر صـنـایـع و مـعـادن: ظرفیت تولید فولاد تا پایان برنامه چهارم به 23 میلیون تن می‌رسد.&lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;&nbsp;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><STRONG>وزیـر صـنـایـع و مـعـادن: ظرفیت تولید فولاد تا پایان برنامه چهارم به 23 میلیون تن می‌رسد.<BR></STRONG> <BR></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>ظرفیت تولید فولاد در برنامه چهارم توسعه 20 میلیون تن توسط بخش دولتی و دو تا سه میلیون تن توسط بخش خصوصی برآورد شده است ...</FONT><BR></P>