آرشیو اخبار

تایوان‎ لرزید

به‎‎ گزارش‎ خبرگزاری‎ فرانسه, مرکز این‎ زمین‎ لرزه‎ 25 کیلومتری‎ شرق‎ چنگ‎‎ کونگ یکـی‎ از شهرهای‎ ساحلی‎ تایوان‎ بوده‎ است‎.ایـن‎‎ زمیـن لـرزه‎‎ حـدود یـک‎ دقیـقـه ساختمانهای‎ شهر تایپه‎ را لرزاند...

ادامه مطلب

<P dir=rtl>بهره‌وری در معادن ایران از سطح پایینی برخوردار است</P>

<P dir=rtl>دکتر سید کاظم اورعی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه استرلینگ انگلیس، با اعلام این مطلب گفت: بهره‌وری در معادن ایران از سطح پایینی برخوردار است. زیرا معادن ایران به آن صورت پیشرفت نکرده است... <BR></P>

ادامه مطلب

<P dir=rtl>زلزله‎ تسوج‎ را لرزاند</P>

<P dir=rtl>تهران‎ ـ زلزله‎‎ ای‎ به بزرگـی‎ 3 و یـک‎ دهـم‎ ریشتر شهر تسوج‎ در آذربـایجـان‎ شـرقـی‎ را لرزاند.رییس‎ شبکه‎‎ لرزه نگاری‎ تبـریـز زمـان‎ این‎ زلزله‎‎ را سـاعـت‎ 19...</P>

ادامه مطلب

<P dir=rtl><STRONG>وزیـر صـنـایـع و مـعـادن: ظرفیت تولید فولاد تا پایان برنامه چهارم به 23 میلیون تن می‌رسد.<BR></STRONG> <BR></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>ظرفیت تولید فولاد در برنامه چهارم توسعه 20 میلیون تن توسط بخش دولتی و دو تا سه میلیون تن توسط بخش خصوصی برآورد شده است ...</FONT><BR></P>

ادامه مطلب