آرشیو اخبار

<P dir=rtl>اولین آزمایشگاه همانند سازی (Modeling) زمین شناسی کشور در روز یکشنبه 26 اردیبهشت 1383 به بهره برداری خواهد رسید</P>

<P dir=rtl>اولین آزمایشگاه همانند سازی (Modeling) زمین شناسی کشور در روز یکشنبه 26 اردیبهشت 1383 به بهره برداری خواهد رسید</P>

<P dir=rtl>نام این آزمایشگاه نیز تحت عنوان " آزمایشگاه ایرانی ژئودینامیک و تکتونیک کاربردی"         (Persian Applied Geodynamic and Tectonic laboratory, PAGTL) خواهد بود. آزمایشگاه فوق...</P>

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;STRONG&gt;&nbsp;همایش ژئوماتیک افراد فعال در این زمینه را محک می‌‌زند&lt;/STRONG&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><STRONG> همایش ژئوماتیک افراد فعال در این زمینه را محک می‌‌زند</STRONG></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>مهندس محمد سر پولکی معاون فنی سازمان نقشه برداری کشور و دبیر همایش در گفتگوی اختصاصی با سرویس اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت : همایش ژئوماتیک امسال در حد بسیار بالایی ...</FONT></P>