آرشیو اخبار

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>سد دوستی از مهمترین سدهای کشور است</FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>از جمله دستاوردهای مهم وزارت نیرو می توان به تکمیل و بهره برداری از سد بزرگ کرخه، سد کارون 3 و نیروگاه بزرگ برق آبی آن، ساختگاه سد کارون 3 و سازه های آن و زیرزمینی بودن نیروگاه، اشاره کرد. در حال</FONT> ....</P>

ادامه مطلب

<P dir=rtl><FONT size=2>مشکلات سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش معدن</FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>مدیر دفتر امور خصوصی سازی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران عدم هماهنگی دستگاههای مختلف دولتی با یکدیگر را یکی از مشکلاتی دانست که به شدت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی فشار وارد می کند....</FONT></P>

ادامه مطلب