آرشیو اخبار

کشف هشت سد باستانی در ایران

باستان شناسان هشت‎ سد باستانی‎ از دوران‎‎ هخامنشیان را در دشـت‎ مـرغـاب‎ کشـف‎ کردند. به‎ گزارش‎ واحـد مـرکـزی‎ خبـر , دشـت‎ مرغاب‎ در نزدیکی‎‎ پاسارگـاد , از...

ادامه مطلب

زمین‎‎ لرزه‎ شدید در تایوان

ـ زمین‎ لرزه ای‎ بـه بـزرگـی‎ 5 و 2 دهم‎ ریشتر تایوان‎ را لرزاند. مرکز لرزه‎ نگاری‎ تایوان‎‎‎ کانـون ایـن زمین‎ لرزه‎‎ را 67 کیلـومتـری‎ شـرق‎ منـطقـه...

ادامه مطلب