آرشیو اخبار

فرصت نام نویسی دردومین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران اعلام شد.

فرصت نام نویسی دردومین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان نظام مهندسی استان تهران، دومین دوره انتخابات هیئت مدیره، بازرس و نیز دومین دوره هیئت رئیسه گروههای تخصصی سازمان نظام مهندسی استان تهران ازطریق ...