آرشیو اخبار

گسل‌های پنهان در لایه‌های آبرفتی تهران شناسایی می‌شوند

گسل‌های پنهان در لایه‌های آبرفتی تهران شناسایی می‌شوند

طرح شناسایی زیر سطحی گسل‌های تهران با بهره گیری از داده های لرزه‌نگاری دو بعدی با مشارکت پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی، شرکت عملیات اکتشاف نفت و مرکز پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اجرا می‌شود. ...