آرشیو اخبار

عصر یخبندان

دانشمندان معتقدند که تجربیات نشان میدهد زمین طی سه دوره یخبندان در طی 580 تا 800 میلیون سال پیش...

ادامه مطلب