آرشیو اخبار

تهیه نقشه‌های خطر 300 شهر بزرگ ایران در برنامه پنج‌ساله چهارم پیش‌بینی شده است

تهیه نقشه‌های خطر 300 شهر بزرگ ایران در برنامه پنج‌ساله چهارم پیش‌بینی شده است

مهندس خان‌ناظر مدیر بخش زمین‌شناسی مهندسی و زیست‌محیطی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه خبری این سازمان گفت : نقشه‌ مخاطرات زمین‌شناختی لواسان بز رگ در قالب نقشه‌های ...

شناسایی اولین معدن مولیبدن کشور توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

شناسایی اولین معدن مولیبدن کشور توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مهندس حسین‌علی‌تاج‌الدین کارشناس اکتشافات فلزی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفت‌و گو با بخش خبری سازمان زمین‌شناسی و با بیان این مطلب افزود : مولیبدنیوم ...