آرشیو اخبار

با هدف بررسی موقعیت لرزه زمین‌ساخت ایران  محققان دانشگاه «کمبریج» و «کالج سلطنتی» انگلستان به ایران می‌آیند

با هدف بررسی موقعیت لرزه زمین‌ساخت ایران محققان دانشگاه «کمبریج» و «کالج سلطنتی» انگلستان به ایران می‌آیند

کارشناسانی از دانشگاه «کمبریج» و «کالج سلطنتی انگلستان» به منظور بازدید و آشنایی با موقعیت زمین‌ساختی ایران و برگزاری سمینارهای علمی به ایران سفر می کنند .