آرشیو اخبار

ملت‎ ایران‎ باور کرد که‎

حضرت‎‎ آیت الله‎‎ خامنه ای‎ رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ امروز در دیدار جمع‎ زیادی‎ از مهندسان‎‎ و محققان فنی‎‎ و صنـعتـی در رشتـه‎ های‎ مختلف‎ با اشاره‎‎ به نقش‎ انقلاب‎ اسـلامـی‎ ایران‎‎ درایجاد روحیـه‎ خـودبـاوری‎ درمیـان دانشمندان‎‎‎ و محققان جـوان کشـو

ادامه مطلب