آرشیو اخبار

اولین همایش مشترک بین رشته ای درکشور برگزاری شد

اولین همایش مشترک بین رشته ای درکشور برگزاری شد

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ،مهندس حمیدرضا کیالی دبیرهمایش بررسی نقش شیمی وزمین شناسی درمهندسی معدن که درمراسم افتتاحیه این سمینار یکروزه سخن می گفت بابیان اینکه این همایش با ...