آرشیو اخبار

 به منظور شناسایی توانمندی‌های معدنی سواحل و بخشهای کم عمق آبهای ایران، کار مطالعات اکتشافی معدنی در سواحل آبهای ایران آغاز شد.

به منظور شناسایی توانمندی‌های معدنی سواحل و بخشهای کم عمق آبهای ایران، کار مطالعات اکتشافی معدنی در سواحل آبهای ایران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، ناصر عابدیان معاونت اکتشافات معدنی سازمانی زمینی شناسی افزود: سواحل و اعماق دریا یکی از جایگاه‌های مستعد برای دستیابی به مواد معدنی با ارزش ...