آرشیو اخبار

فن‌آوری روز سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در خدمت جامعه علمی و دانشگاهی کشور

فن‌آوری روز سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در خدمت جامعه علمی و دانشگاهی کشور

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور براساس وظایف حاکمیتی خود، با کمک کارشناسان متخصص، پیکره‌ی خود را به جدیدترین آزمایشگاههای مرجع علوم زمین و فناوری‌های نوین دنیا مجهز کرده و درهای این سازمان به روی ...