آرشیو اخبار

ایران صاحب یک کرسی جهانی در یونسکو شد

ایران صاحب یک کرسی جهانی در یونسکو شد

دبیرکل سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) طی نامه ای رسمی، یکی از کرسی‌های شورای عالی ژئوپارک‌های جهانی یونسکو را به «علیرضا امری کاظمی»، کارشناس باسابقه کشور در زمینه...

ادامه مطلب