آرشیو اخبار

یک سیاره ابرزمین نادر رصد شد

یک سیاره ابرزمین نادر رصد شد

ستاره شناسان دانشگاه کنتربری(UC) نیوزیلند یک سیاره ابرزمین(super-Earth) نادر جدید را در مرکز کهکشان راه شیری کشف کردند. احتمال کشف چنین سیاره ای یک در میلیون است. این سیاره جز معدود سیاراتی است که دارای ...

کشف یک سیاره زمین دیگر

کشف یک سیاره زمین دیگر

تلسکوپ فضایی کپلر حتی پس از بازنشستگی هم دست از اکتشاف برنداشت و تصاویری از یک سیاره گازی شبیه به نپتون، یک اَبَرزمین و یک سیاره شبیه به زحل (که به دور ستاره ای در ...