آرشیو اخبار

میدان مغناطیسی زمین ۱۰ برابر سریع‌تر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، تغییر می‌کند

میدان مغناطیسی زمین ۱۰ برابر سریع‌تر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، تغییر می‌کند

پژوهشگران دانشگاه لیدز دانشگاه کالیفرنیا، سن‌دیه‌گو در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند میدان مغناطیسی زمین ۱۰ برابر سریع‌تر از آنچه پیشتر تصور می‌شد تغییر می‌کند.