آرشیو اخبار

در قالب یک پژوهش بررسی شد؛ تغییر اقلیم، دلیل کاهش میزان روان‌آب در حوضه زاینده رود

در قالب یک پژوهش بررسی شد؛ تغییر اقلیم، دلیل کاهش میزان روان‌آب در حوضه زاینده رود

ایسنا/اصفهان نتایج یک پژوهش بر جریان ورودی به سد زاینده رود نشان می دهد که اگرچه میزان بارش در منطقه افزایش داشته، اما افزایش میزان دما اثر بیشتری دارد و باعث کاهش میزان روان آب ...

زمین تشنه

زمین تشنه

تمامی کشور در آستانه تنش آبی قرار گرفته است و این بحران، افزون بر کرونا و پاندمی و بحران تحریم است که باید آنها را نیز هر یک گره بر گره باز و این همه ...