آرشیو اخبار

اینجا عطش زمین بیشتر است

اینجا عطش زمین بیشتر است

ایسنا/سمنان رد پای بحران خشکسالی در همه جای کشورمان پیداست اما این شرایط در مناطق کویری کشورمان بحرانی‌تر است به طوری که شدت این بحران به قدری است که در برخی نقاط و استان‌ها منجر ...

هشدار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور: تمام دشت‌های آب شیرین کشور در معرض تهدید قرار دارند/فرونشست میراث به یادگار مانده از نسل گذشته

هشدار سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور: تمام دشت‌های آب شیرین کشور در معرض تهدید قرار دارند/فرونشست میراث به یادگار مانده از نسل گذشته

هر روز از گوشه‌ای از ایران خبر می‌رسد که زمین در گوشه‎ای از کشور دهان باز کرده است. در حالی که کشاورزان مانند هر روز مشغول برداشت آب از چاه‌شان هستند، به یکباره زمین فرو ...