آرشیو اخبار

اینجا عطش زمین بیشتر است

اینجا عطش زمین بیشتر است

ایسنا/سمنان رد پای بحران خشکسالی در همه جای کشورمان پیداست اما این شرایط در مناطق کویری کشورمان بحرانی‌تر است به طوری که شدت این بحران به قدری است که در برخی نقاط و استان‌ها منجر ...