آرشیو اخبار

کلید حل مشکلات معادن و سازمان محیط‌زیست

کلید حل مشکلات معادن و سازمان محیط‌زیست

یکی از مهم‌ترین زیربخش‌های توسعه اقتصادی در کشورهای معدن‌خیز، اقتصاد معدنی است که می‌تواند موجب جذب سرمایه‌ها، درآمدزایی و اشتغال‌زایی و ارزآوری شود. رشد و شکوفایی فعالیت‌های معدنی، نیازمند زیرساخت‌های نرم و سخت بسیاری است ...

از ذرات معلق تا ازن؛ هجوم آلاینده‌ها به شهروندان تهرانی

از ذرات معلق تا ازن؛ هجوم آلاینده‌ها به شهروندان تهرانی

تهران روزهایی خاکستری را پشت‌ سر می‌گذارد. بار دیگر با سرد شدن و سکون هوا، آسمان پایتخت غبارآلود و نفس کشیدن سخت شده است. در حالی پایتخت‌نشینان در این شرایط زندگی می‌کنند که تنفس انواع ...