آرشیو اخبار

مدیرکل آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی: میزان فرسایش خاک در ایران ۳ برابر میانگین جهانی است

مدیرکل آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی: میزان فرسایش خاک در ایران ۳ برابر میانگین جهانی است

ایسنا/مازندران مدیرکل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه وضعیت مناسبی در زمینه فرسایش خاک نداریم، گفت: میزان فرسایش خاک در ایران سه برابر میانگین جهانی است.