آرشیو اخبار

کاهش نرخ و وسعت فرونشست تهران در مدت ۶ سال اخیر

کاهش نرخ و وسعت فرونشست تهران در مدت ۶ سال اخیر

رییس اداره ترازیابی دقیق و تداخل‌سنجی راداری سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به نتایج بررسی نرخ فرونشست مناطق شهری شهر تهران، گفت: نتایج نشان‌دهنده کاهش چشمگیر نرخ بیشینه فرونشست از ۲۰.۶ سانتی‌متر در سال در ...