رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

ایران بیش از ۵۳ میلیارد تن ذخائر معدنی دارد.

وزیر صنایع و معادن با اشاره به منابع عظیم طبیعی کشورمان گفت: بهره‌برداری از منابع طبیعی باید در چارچوب یک استراتژی صنعتی انجام گیرد و ما بنا داریم در ردیف اول صادرکنندگان منابع طبیعی باشیم، هرچند راه سختی در پیش است. وی گفت: هرچند بخش وسیعی از کشورمان ه

ادامه مطلب

مانور فوق العاده زلزله و ایمنی در مدارس

مانور سراسری زلزله و ایمنی با عنوان "یادمان دانش آموزان زلزله بم " با شرکت ۱۶ میلیون دانش آموز از مقطع ابتدایی تا دبیرستان کشور به مرحله اجرا در می آید. دانش آموزان تمامی مقاطع تحصیلی ...

ادامه مطلب