رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>تفویض اختیار طرح‌های اکتشافی به ادارات صنایع و معادن استانها</P>

<P dir=rtl><FONT size=2>به موجب ابلاغ سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و به دستور جناب آقای مهندس محمد تقی کره‌ای معاون وزیر و ریاست سازمان، ارائة و اجرای طرح‌های اکتشافی حداکثر&nbsp; ...</FONT></P>

ادامه مطلب