رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کشف فسیل دوگونه جدید از دایناسورها</SPAN></B></P>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کشف فسیل دوگونه جدید از دایناسورها</SPAN></B></P>

<P dir=rtl>فسیل یکی از این دایناسورها مربوط به دایناسوری ازخانواده تراناسور ایکس و دیگری مربوط به گونه گیاه خواری از...</P>