رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

خرم‌آباد بار دیگر لرزید

خرم‌آباد بار دیگر لرزید

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ‌١/٣ در مقیاس امواج درونی زمین، عصر پنج‌شنبه، شهر خرم‌آباد در استان لرستان را لرزاندکانون این زمین‌لرزه، حوالی شهر خرم‌آباد در مختصات ‌٢٧/٣٣ درجه عرض جغرافیایی و ‌...

سمنان‎ لرزید

سمنان‎ لرزید

زمین لرزه‎‎ ای‎ به بزرگـی‎ چهـار و دو دهم‎ ریشتر شهرستان‎‎ سمنان را لرزاند. به‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر, کانون‎‎‎ این زمین لرزه‎‎‎‎‎ حـوالـی‎ شهر سمنان‎ اعلام‎ شد...

قدرت‎‎ حیرت آور سونامی‎

قدرت‎‎ حیرت آور سونامی‎

توکیوـ قدرت‎ فشار امواج‎ سـونـامـی‎ در زمین‎ لـرزه‎‎ اخیر در منطقه جنوب‎ شرقــی‎ آسیـا معـادل‎ حدود یک‎ پنجم‎ قدرت‎ فشـار هـوای‎ نـاشـی‎ از انفجار بمب‎ اتمی‎ هیروشیما بوده‎ است‎...