رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

زمین‎‎ لرزه‎ در شمال‎ ژاپن

زمین‎‎ لرزه‎ در شمال‎ ژاپن

زمین‎ لرزه‎‎ ای‎ بـه بـزرگـی‎ 5 و 2 دهم‎ ریشتر شمـال‎ ژاپـن‎ را لرزاند. مـوسسـه‎ ملـی‎‎ هواشناسی ژاپن‎ با اعلام‎ این‎‎‎ خبر تصریح‎ کرد: کـانـون‎‎ این زمین لرزه‎ منطقه‎ ای‎‎‎ در 70 کیلومتری سواحل‎ ...