رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از ایجاد 24 مرکز لرزه‌نگاری جدید در کشور طی دو سال آینده خبر داد.

رییس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از ایجاد 24 مرکز لرزه‌نگاری جدید در کشور طی دو سال آینده خبر داد.

دکتر جواهریان در مراسم افتتاح ساختمان مرکزی شبکه لرزه‌نگاری شمال غرب کشور در تبریز با اعلام این مطلب افزود: برای گسترش فعالیتهای لرزه‌نگاری در کشور با تدوین...

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد : هیچ ارتباطی  بین زمین‌لرزه جنوب باختری آسیا و بم وجود ندارد

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام کرد : هیچ ارتباطی بین زمین‌لرزه جنوب باختری آسیا و بم وجود ندارد

دکتر منوچهر قرشی رئیس پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور درگفت و گوبا خبرنگار این سازمان گفت : طبیعی است زمین لرزه‌ها با توجه به جایگاه تکتونیکی که در کره زمین ...

بدنبال وقوع زمین‌لرزه در جنوب باختری آسیا : توسعه شبکه  لرزه‌نگاری و مطالعه بنیادی گسله‌های ایران گسترش می‌یابد

بدنبال وقوع زمین‌لرزه در جنوب باختری آسیا : توسعه شبکه لرزه‌نگاری و مطالعه بنیادی گسله‌های ایران گسترش می‌یابد

دکتر مرتضی طالبیان رئیس گروه لرزه‌زمین ساخت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت : مقارن شدن سالگرد زلزله بم با فاجعه زمین‌لرزه جنوب باختری...