رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

با فعالیت‌های صورت‌گرفته در دانشگاه یزد : بخشی از واردات فسفر کشور کاهش می‌یابد

با فعالیت‌های صورت‌گرفته در دانشگاه یزد : بخشی از واردات فسفر کشور کاهش می‌یابد

دکتر کوهساری رئیس دانشکده مهندسی معدن یزد در گفت‌و گوبابخش خبری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بیان کرد:از مهمترین پروژه‌هایی که توسط این دانشکده در حال ...