رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

رئیس آزمایشگاههای طرح اکتشافات سراسری کشور :   پیشروی نتایج آزمایشگاهی بر طبق استاندارهای جهانی

رئیس آزمایشگاههای طرح اکتشافات سراسری کشور : پیشروی نتایج آزمایشگاهی بر طبق استاندارهای جهانی

ارمگان مدیر آزمایشگاههای طرح اکتشافات سراسری در گفت وگو با بخش خبری سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ،هدف از اجراوراه اندازی حوزه آزمایشگاهها ...

سازمان‌زمین‌شناسی‌واکتشافات‌معدنی‌کشوراعلام کرد :  اقدام سازمان جغرافیایی ملی آمریکا در تغییر نام خلیج‌فارس غیر علمی و تنگ نظرانه است

سازمان‌زمین‌شناسی‌واکتشافات‌معدنی‌کشوراعلام کرد : اقدام سازمان جغرافیایی ملی آمریکا در تغییر نام خلیج‌فارس غیر علمی و تنگ نظرانه است

دکتر عبداله سعیدی معاون زمین‌شناسی سازمان زمین‌شناسی واکتشافات معدنی کشور در گفت‌وگو با گروه خبر این سازمان تصریح کرد : وظیفه هر ایرانی در هرکجای ...