رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

رانش‎ زمین‎ با 14 قربانی‎

به‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر, یک‎ مـقـام‎ مـحلـی‎ پاکستان‎ گفت‎: گـل‎‎ و لای‎ مـحـل سکونت‎ ایـن‎ افراد را در بخش‎ مـانـسـرا در 120 کیلومتری‎ شمال‎ غرب‎ اسلام‎ آباد...

ادامه مطلب