رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

زلزله شهرستان تبریز را لرزاند

زمین لرزه ای به بزرگی۷ / ۳ درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح روز جمعه شهرستان تبریز را لرزاند. شبکه لرزه نگاری تبریز وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، مرکز این زمین لرزه را شهرستان تبریز واقع در...

ادامه مطلب

کشف‎ سنگواره ‎‎ 300 میلیون‎‎ ساله در ایران

تهران‎ ـ یک‎ محقـق‎ ایـرانـی‎ سـنگـواره‎ 300 میلیون‎‎ ساله‎ نوعی‎‎ نرم‎ تن دریایـی را کشـف‎ کرد. به‎‎ گزارش‎ واحد مرکزی‎ خبر , سنگـواره کشف‎ شده‎‎ از رسوبات‎ دوره کربنیسر و مربـوط به‎‎‎ زمانی‎ اسـت‎ کـه منـطقـه البـرز بسـتـر اقیانوس‎ بوده‎ است‎...

ادامه مطلب