رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

رادار تصویری و WMD

رادار تصویری و WMD

یک مقاله کوتاه در(Morris, H,2003,Satellites hunt For buried treasure, New scientist 12 july 2003, P.12.13) مرا به یاد ناموفقیت عجیب نیروهای بریتانیایی و امریکایی در کشف مخفیگاههای سلاحهای ....