رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

با مشارکت مرکز ملی اقیانوس‌شناسی ایران   سیستم اعلام خطر «تسونامی» در اقیانوس هند ایجاد می‌شود

با مشارکت مرکز ملی اقیانوس‌شناسی ایران سیستم اعلام خطر «تسونامی» در اقیانوس هند ایجاد می‌شود

رییس ایرانی کمیته منطقه‌یی کمیسیون بین‌المللی اقیانوس‌شناسی در منطقه اقیانوس هند از اجرای فاز اول طرح ایجاد سیستم اعلام خطر تسونامی در اقیانوس‌های جهان خبر داد.