رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>راههای گسترش همکاریهای معدنی و انرژی ایران و مغرب بررسی شد.</P>

<P dir=rtl>راههای گسترش همکاریهای معدنی و انرژی ایران و مغرب بررسی شد.</P>

<P dir=rtl>در دیدار "محمد مسجدجامعی " سفیر جمهوری اسلامی ایران در مغرب با "محمد <BR>بوطالب" وزیر معادن و انرژی این کشور، چگونگی گسترش همکاریهای دو جانبه <BR>در بخشهای مختلف بویژه معدنی ...</P>

&lt;P class=MsoNormal dir=rtl style=&quot;MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right&quot;&gt;&lt;B&gt;&lt;SPAN lang=AR-SA style=&quot;FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma&quot;&gt;جلسه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی معدن&nbsp; استان تهران&lt;/SPAN&gt;

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">جلسه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی معدن  استان تهران</SPAN>

این جلسه امروز پنجشنبه مورخه 27 /1/1383 ساعت 30/9 در سالن آمفی تئاتر شهید بهشتی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تشکیل شد که...