رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>اردیبهشت‌ماه امسال”اولین همایش بین‌المللی مهندسی هیدرولیک” در تهران برگزار می‌شود.</P>

<P dir=rtl>اردیبهشت‌ماه امسال”اولین همایش بین‌المللی مهندسی هیدرولیک” در تهران برگزار می‌شود.</P>

<P dir=rtl>کنفرانس بین‌المللی هیدرولیک سدها و سازه‌های رودخانه‌ای (HDRS) ، به عنوان اولین همایش بین‌المللی در زمینه مهندسی هیدرولیک در ایران، ...</P>

&lt;P dir=rtl&gt;تاًکید مقام عالی وزارت بر تعامل اعضاء ستاد هماهنگی صنایع ومعادن استانها با نمایندگان قوای سه گانه در استانها در جهت نیل به اهداف وزارت&lt;/P&gt;

<P dir=rtl>تاًکید مقام عالی وزارت بر تعامل اعضاء ستاد هماهنگی صنایع ومعادن استانها با نمایندگان قوای سه گانه در استانها در جهت نیل به اهداف وزارت</P>

<P dir=rtl> بمنظور ایجاد هماهنگی بین سازمان استان ها و واحدهای تابعه وزارت صنایع ومعادن مستقر در استان ها و به جهت تحقق ...</P>